Pinjaman Perumahan Maybank

Tentang Maybank

Malayan Banking Berhad, juga dikenali sebagai Maybank, ialah syarikat terbesar di Malaysia mengikut permodalan pasaran di Bursa Malaysia (Bursa Malaysia). Ia ditubuhkan pada tahun 1960. Maybank menyediakan pelanggannya dengan pelbagai produk dan perkhidmatan, termasuk perbankan komersial, perbankan pelaburan, perbankan Islam, perbankan luar pesisir, pajakan dan sewa beli, insurans, pengurusan aset, pembrokeran saham, perbankan internet, dsb. daripada misi Maybank adalah untuk menyediakan orang ramai akses mudah kepada pembiayaan.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh Maybank?

Maybank menyediakan 7 jenis pinjaman perumahan:

 • Maybank London Residential Home Financing
 • Foreign Currency Offshore Property Financing-i
 • Commodity Murabahah Home Financing-i
 • Maxihome Flexi Loan
 • Maybank Maxihome Ezy
 • Maxihome
 • Houzkey Homeownership Plan

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapakah yang layak untuk memohon pinjaman perumahan Maybank?

 • Maybank London Residential Home Financing
  • Hartanah kediaman untuk Beli untuk Disewa (BTL) sahaja
  • Berumur antara 18 hingga 70 tahun
  • Mempunyai hubungan sedia ada dengan Kumpulan Maybank
  • Sehingga 80% + 5% daripada harga belian atau penilaian pasaran terkini, yang mana lebih rendah

 • Foreign Currency Offshore Property Financing-i
  • Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap
  • Bukan penduduk United Kingdom atau Komuniti Ekonomi Eropah (EEC)

 • Commodity Murabahah Home Financing-i
  • Layak untuk semua individu, pemohon bersama, pemastautin, dan bukan pemastautin

 • HouzKEY Homeownership Plan
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur antara 18 hingga 70 tahun
  • Tidak mempunyai lebih daripada 1 pinjaman perumahan
  • Untuk meningkatkan kadar kejayaan aplikasi HouzKEY, sertakan sehingga 3 penjamin

 • Maxihome Flexi Loan; MaxiHome
  • Layak untuk semua individu, pekerja bergaji, dan bekerja sendiri
  • Berumur antara 18 hingga 70 tahun
  • Pendapatan tahunan minimum RM24,000

 • Maybank Maxihome Ezy
  • Hartanah yang telah siap atau dalam pembinaan
  • Harga hartanah RM100,000 – RM2,000,000
  • Jumlah pinjaman minimum RM50,000 diperlukan
  • Margin pembiayaan sehingga 90% adalah mungkin

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan Maybank?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • Patuh Syariah, berdasarkan prinsip Murabahah, telah memohon pinjaman perumahan
 • Tempoh pembayaran balik sehingga 35 tahun atau apabila umur 70 tahun
 • Fleksibiliti untuk mengeluarkan lebihan bayaran liputan MRTA
 • Kadar faedah yang kompetitif

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman perumahan Maybank?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan Maybank,

 • Hubungi Maybank di 1-300 88-6688
 • Emel mereka di mgcc@maybank.com.my
 • Kunjungi cawangan Maybank berhampiran anda

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan Maybank?

 • MaxiHome
  • Borang permohonan
  • Salinan KP
  • Salinan pasport dan Visa/ Permit Kerja/ surat pekerjaan (untuk bukan warganegara Malaysia)
  • Pendaftaran Perniagaan: Borang 24 dan 49
  • Salinan Jual Beli/ resit tempahan atau Surat Tawaran daripada pemaju
  • Salinan Surat Ikatan Hakmilik Individu
  • Laporan Penilaian Harta (untuk hartanah yang telah siap)
  • Gaji 3 bulan terkini, dan/atau
  • Penyata komisen 6 bulan terkini
  • Penyata KWSP 3 bulan terkini
  • Borang EA terkini
  • Penyata bank 6 bulan terkini
  • Surat pengesahan majikan

 • Commodity Murabahah Home Financing-i
  • Pekerja bergaji
   • Salinan KP
   • Salinan pasport dan Visa/ Permit Kerja/ surat pekerjaan (untuk bukan warganegara Malaysia)
   • Pendaftaran Perniagaan: Borang 24 dan 49 (untuk pemohon yang bekerja sendiri)
   • Salinan Jual Beli/ resit tempahan, atau
   • Surat Tawaran daripada pemaju, atau
   • Salinan Surat Ikatan Hakmilik Individu, atau
   • Laporan Penilaian Harta (untuk hartanah yang telah siap)
   • Gaji 3 bulan terkini, dan/atau
   • Penyata komisen 6 bulan terkini
   • Penyata KWSP 3 bulan terkini
   • Borang EA terkini
   • Penyata bank 6 bulan terkini
   • Surat pengesahan majikan

  • Bekerja sendiri
   • Salinan KP
   • Salinan pasport dan Visa/ Permit Kerja/ surat pekerjaan (untuk bukan warganegara Malaysia)
   • Pendaftaran Perniagaan: Borang 24 dan 49 (untuk pemohon yang bekerja sendiri)
   • Salinan Jual Beli/ resit tempahan, atau
   • Surat Tawaran daripada pemaju, atau
   • Salinan Surat Ikatan Hakmilik Individu, atau
   • Laporan Penilaian Harta (untuk hartanah yang telah siap)
   • Penyata kewangan diperakui/ diaudit terkini
   • Penyata komisen terkini Dikeluarkan oleh syarikat
   • Penyata KWSP terkini
   • Borang B/ BE/ e-Filing terkini
   • Resit pembayaran cukai terkini
   • Penyata bank 6 bulan terkini

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan Maybank?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989) dan RM5 bagi setiap RM1,000.

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tertunggak.

 • Yuran surat penebusan

  RM50 setiap permintaan.

 • Yuran pengeluaran

  RM25 setiap pengeluaran.

 • Yuran penyelesaian awal

  2% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan.

Apakah istilah lazim untuk pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.