Pinjaman Perumahan RHB Bank

Tentang RHB Bank

RHB Bank Group ialah bank terkemuka di Malaysia yang menawarkan rangkaian luas produk kewangan dan perkhidmatan yang ringkas, pantas dan lancar untuk pelanggan. Pencapaian yang paling ketara ialah kehadiran RHB Banking di 9 negara ASEAN. Terdapat 278 cawangan RHB di Malaysia, dengan ibu pejabat utama mereka terletak di RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.

Apakah itu pinjaman perumahan?

Pinjaman perumahan adalah sejumlah wang yang anda mohon atau pinjam daripada bank untuk membantu anda membeli rumah idaman anda. Setiap pinjaman akan dikenakan kadar faedah yang ditentukan oleh jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik. Oleh itu, perlu diingat bahawa setiap bank akan mempunyai kadar faedah yang berbeza, dan anda harus membuat beberapa kajian sebelum memohon pinjaman perumahan.

Apakah jenis pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh RHB?

RHB menyediakan 2 jenis pinjaman perumahan:

 • My1 Full Flexi Home Loan
 • Skim Rumah Pertamaku
 • Standard Package
 • General Package
 • Step Up Package

Apakah perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pinjaman perumahan?

 • Kadar faedah

  Anda mesti mengetahui kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank kepada anda, sama ada kadar faedah tetap atau kadar berubah.

 • Jenis pinjaman

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis pinjaman yang ditawarkan: pinjaman berjangka, pinjaman separuh atau pinjaman fleksibel.

 • Tempoh terkunci

  Mengetahui tempoh terkunci adalah penting kerana ia sering berlaku apabila terdapat keperluan untuk penyelesaian penuh, pembiayaan semula atau penjualan hartanah anda.

 • Margin kewangan

  Anda mesti memahami margin kewangan anda, iaitu jumlah wang yang bank akan benarkan anda meminjam untuk pinjaman anda dan berapa banyak wang tunai/ pendahuluan yang perlu anda bayar untuk hartanah itu.

 • Yuran

  Yuran termasuk yuran guaman, caj duti setem, yuran pembayaran lewat, yuran penyelesaian awal dan lain-lain.

 • Jenis bank

  Anda harus tahu tentang bank yang telah anda pilih untuk memohon pinjaman perumahan, kerana bank yang berbeza menawarkan jumlah pinjaman, syarat dan lain-lain yang berbeza. Pilih bank yang anda selesa untuk memohon pinjaman perumahan.

Siapakah yang layak untuk memohon pinjaman perumahan RHB?

 • My1 Full Flexi Home Loan
  • Berumur 18 tahun dan ke atas
  • Permohonan individu atau bersama dibenarkan

 • Skim Rumah Pertamaku
  • Warganegara Malaysia
  • Seorang pekerja sektor awam dan swasta
  • Pembeli rumah kali pertama dengan penghuni
  • Permohonan individu atau bersama dibenarkan
  • Pendapatan kasar isi rumah bulanan maksimum:
   • Individu: RM5,000
   • Bersama: RM10,000
  • Hartanah yang telah siap atau masih dalam pembinaan
  • Hartanah di Malaysia daripada pasaran primer atau sekunder

Mengapa saya perlu memilih pinjaman perumahan RHB?

 • Ia menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan pinjaman perumahan untuk memenuhi keperluan anda
 • Fleksibiliti untuk mengeluarkan lebihan pembayaran pada bila-bila masa anda mahu
 • Tiada caj tambahan
 • Margin tinggi sehingga 100% + 10%* (MRTA sahaja) pembiayaan*
 • Tempoh pinjaman sehingga 35 tahun, atau sehingga anda mencapai umur 70 tahun, yang mana terdahulu*

*Berdasarkan pinjaman perumahan terpilih.

Siapa yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut tentang pinjaman perumahan RHB?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan dengan pinjaman perumahan RHB,

 • Hubungi RHB Bank di 1-300-22-0007
 • E-mel mereka di rhbi.general@rhbgroup.com
 • Kunjungi cawangan RHB berhampiran anda

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pinjaman perumahan RHB?

 • My1 Full Flexi Home Loan
  • Pemohon bergaji
   • Salinan KP/pasport
   • Slip gaji 3/6 bulan terkini*
   • Penyata pengkreditan gaji 3/6 bulan terkini*
   • Penyata KWSP terkini
   • Borang BE terkini dan resit pembayaran cukai
   • Perjanjian Jual Beli/ resit tempahan

   *Jika pendapatan anda mempunyai komponen berubah-ubah, bank mungkin memerlukan sehingga 6 bulan penyata pendapatan.

  • Bekerja sendiri
   • Salinan KP/pasport
   • Pemilik tunggal dan perkongsian: Borang A dan D
   • Persendirian Terhad: Borang 24 dan 49
   • Borang B terkini dan resit pembayaran cukai
   • Penyata Akaun Semasa 6 bulan terkini
   • Perjanjian Jual Beli/ resit tempahan
 • Skim Rumah Pertamaku
  • Pekerja bergaji
   • Salinan KP/pasport
   • Slip gaji 3/6 bulan terkini*
   • Penyata pengkreditan gaji 3/6 bulan terkini*
   • Penyata KWSP terkini
   • Borang BE terkini dan resit pembayaran cukai
   • Perjanjian Jual Beli/ resit tempahan
   • Sijil tamat kursus celik kewangan dalam talian AKPK (hanya diperlukan untuk Pakej Standard)

   *Jika pendapatan anda mempunyai komponen berubah-ubah, bank mungkin memerlukan sehingga 6 bulan penyata pendapatan.

  • Bekerja sendiri
   • Salinan KP/pasport
   • Penyata KWSP terkini
   • Pemilik tunggal dan perkongsian: Borang A dan D
   • Persendirian Terhad: Borang 24 dan 49
   • Borang B terkini dan resit pembayaran cukai
   • Penyata Akaun Semasa 6 bulan terkini
   • Perjanjian Jual Beli/ resit tempahan
   • Pengisytiharan sendiri pendapatan kasar bulanan isi rumah
   • Sijil tamat kursus celik kewangan dalam talian AKPK (hanya diperlukan untuk Pakej Standard)

Apakah yuran yang termasuk dalam pinjaman perumahan RHB?

 • Duti setem

  Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989).

 • Yuran pembayaran lewat

  1% daripada jumlah tunggakan.

 • Yuran penyelesaian awal

  1% dalam tempoh pengekalan 3 tahun.

 • Yuran pemprosesan

  Tiada.

 • Yuran pengeluaran

  Tiada.

 • Yuran surat penebusan

  Yuran surat penebusan.

 • Surat untuk yuran pengeluaran KWSP

  RM20 setiap permintaan.

 • Yuran pembatalan

  Penalti 1% akan dikenakan kepada jumlah amaun yang diluluskan.

Apakah istilah lazim bagi pinjaman perumahan?

 • Tempoh terkunci

  Tempoh masa di mana anda akan dikenakan penalti jika anda membayar pinjaman perumahan anda lebih awal daripada yang dipersetujui. Denda biasanya antara 2% hingga 5% daripada jumlah keseluruhan.

 • Margin kewangan (MOF)

  Jumlah wang yang akan dipinjamkan oleh bank kepada anda yang menentukan jumlah tunai yang perlu anda bayar pendahuluan untuk hartanah itu.

 • Kadar faedah

  Jumlah wang yang anda bayar kepada bank sebagai tambahan kepada jumlah prinsipal.

 • Penilaian

  Anggaran nilai hartanah, dan duti setem dikira berdasarkan nilai hartanah.

 • Kadar asas

  Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank perdagangan untuk pinjaman.

 • Kadar Pinjaman Asas (BLR)

  Kadar yang ditetapkan oleh setiap bank berdasarkan kos peminjaman wang yang akan dipinjamkan kepada peminjam.

 • Pembiayaan semula

  Membayar balik pinjaman sedia ada dan menggantikannya dengan yang baru dengan terma dan syarat baharu.