Deposit Tetap RHB Bank

Tentang RHB Bank

RHB Bank adalah salah satu bank terkemuka di Malaysia dengan operasinya sendiri di ASEAN. Bukan itu sahaja, RHB Bank ialah kumpulan perkhidmatan kewangan bersepadu sepenuhnya di Malaysia, menyediakan pelanggan dengan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan yang luas, dan menyediakan pengalaman perbankan yang pantas dan mudah dengan teknologi terkini. RHB juga telah melancarkan RHB Islamic Bank, yang menyediakan perkhidmatan perbankan dan kewangan patuh Syariah melalui empat segmen perniagaan iaitu Perbankan Runcit, Perbankan Korporat & Pelaburan, Perbankan Komersial & Transaksi, dan Kementerian Kewangan Islam.

Apakah itu deposit tetap?

Deposit tetap (FD) merupakan cara terbaik untuk menjimatkan wang anda bagi suatu tempoh tertentu. Dengan kadar faedah yang tinggi serta keselamatan yang terjamin semasa pengeluaran, pelaburan ini menawarkan pelabur baharu peluang yang hebat sebagai pulangan ke atas pelaburan mereka!

Apakah yang perlu saya ketahui sebelum memohon deposit tetap?

 • Kadar faedah

  Anda harus mengetahui kadar faedah selepas tempoh matang untuk memastikan anda mendapat jumlah pulangan yang besar. Kadar faedah berbeza untuk setiap bank dan ia juga bergantung kepada tempoh.

 • Tempoh

  Bank yang berbeza menawarkan tempoh yang berbeza, iaitu diantara 1 bulan hingga beberapa tahun. Pilih yang sesuai dengan keperluan dan matlamat kewangan anda.

 • Caj tersembunyi

  Adalah penting untuk anda mengenal pasti semua caj yang bakal ditanggung supaya anda boleh mengelak daripada berbelanja lebih daripada yang anda jangkakan.

 • Penalti

  Anda harus ambil maklum tentang jumlah penalti supaya anda tahu apa yang akan jadi jika anda perlu mengeluarkan wang sebelum tempoh matang.

 • Bank

  Mengambil kira tentang perkhidmatan pelanggan dan reputasi bank yang anda merancang untuk memohon akaun deposit tetap anda adalah satu langkah penting! Buat kajian menyeluruh sebelum membuat keputusan mengenai bank.

Apakah jenis deposit tetap yang ditawarkan oleh RHB Bank?

RHB Bank menawarkan 4 jenis deposit tetap, iaitu:

 • Deposit Tetap RHB Ordinary
 • Deposit Tetap RHB Senior
 • Deposit Tetap RHB P.A.Y.S. (tempoh singkat)
 • Deposit Komoditi Murabahah-i (patuh Syariah)

Siapakah yang layak untuk memohon deposit tetap RHB Bank?

Anda layak memohon deposit tetap RHB Bank jika anda:

 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Berumur 50 tahun dan ke atas (RHB Senior Fixed Deposit)
 • Seorang penduduk Malaysia dan bukan penduduk
 • Sebahagian daripada syarikat milikan tunggal, persatuan, persatuan, syarikat dan perusahaan perniagaan
 • Peserta pasaran wang bukan antara bank dan institusi kerajaan
 • Akaun bersama dibenarkan:
  • Individu di bawah umur 18 tahun mesti membuka akaun dengan ibu bapa atau penjaga yang sah yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
  • Sekurang-kurangnya seorang pemegang akaun mestilah berumur 50 tahun ke atas (RHB Senior Fixed Deposit)

Mengapa saya perlu memilih deposit tetap RHB Bank?

Selain dari sebab-sebab yang lain, anda harus memilih deposit tetap RHB Bank kerana:

 • Produk yang patuh Syariah, berdasarkan Komoditi Murabahah melalui pengaturan Tawaruq
 • Nikmati tempoh yang fleksibel dari 1 hingga 60 bulan*
 • Pengeluaran separa minimum juga dibenarkan sebanyak RM1,000*
 • Dapatkan faedah ulanan dibayar terus ke dalam akaun Semasa atau Simpanan RHB anda
 • Dapatkan kemudahan overdraf sehingga 100% daripada jumlah deposit tetap anda
 • Deposit tetap anda jdilindungi oleh PIDM

*Berdasarkan deposit tetap RHB Bank terpilih

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon deposit tetap RHB Bank?

Tidak dinyatakan.

Apakah tempoh bagi deposit tetap RHB Bank?

 • RHB Ordinary Fixed Deposit, RHB P.A.Y.S. Fixed Deposit & RHB Commodity Murabahah Deposit-i

  1 hingga 60 bulan

 • RHB Senior Fixed Deposit

  12 hingga 60 bulan

Berapakah jumlah deposit minimum untuk deposit tetap RHB Bank?

 • RHB Ordinary Fixed Deposit
  • 1 bulan: RM5,000
  • 2 bulan dan ke atas: RM500
 • RHB Senior Fixed Deposit & RHB P.A.Y.S. Fixed Deposit
  • RM10,000
 • RHB Commodity Murabahah Deposit-i
  • RM1,000

Apakah caj yang dikenakan untuk deposit tetap RHB Bank?

 • Kehilangan penyata deposit tetap: Tidak dinyatakan
 • Permintaan ringkasan FD: RM2 setiap muka surat

Apakah yang akan berlaku jika saya mengeluarkan wang sebelum tempoh matang?

 • Perletakan FD selama 1 hingga 3 bulan

  Tiada faedah akan dibayar

 • Perletakan FD yang bertahan lebih daripada tiga 3 bulan

  Faedah akan dibayar pada 50% daripada kadar kontrak pada bulan genap, tertakluk kepada 3 bulan dari tarikh deposit

Bagaimanakah saya boleh menghubungi RHB Bank untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang deposit tetap?

Untuk maklumat lanjut atau bantuan berkaitan deposit tetap RHB Bank, sila hubungi Talian Perkhidmatan Pelanggan RHB di 03-9206 8118 atau emel customer.service@rhbgroup.com atau kunjungi cawangan Public Bank yang berhampiran dengan anda.

Apakah istilah lazim untuk deposit tetap?

 • “p.a.”

  Ia bermaksud per annum, atau setiap tahun.

 • “Kadar faedah”

  Jumlah pulangan yang diperolehi oleh pendeposit.

 • “Tempoh”

  Tempoh masa wang dikunci dalam akaun deposit tetap.

 • “Deposit”

  Jumlah wang yang dikunci dalam akaun deposit tetap untuk memperoleh faedah.

 • “Penalti”

  Caj tambahan daripada bank untuk pengeluaran sebelum tempoh matang (atau pengeluaran pramatang).

 • “Kematangan”

  Tempoh masa yang ditetapkan di mana pelaburan tamat dan prinsipal dan faedah dibayar balik.

 • “Pengeluaran pramatang”

  Pengeluaran wang dalam akaun deposit tetap sebelum tempoh matang.

 • “Pengeluaran separa”

  Pengeluaran sebahagian jumlah wang dalam akaun deposit tetap sebelum tempoh matang.