Insurans Perjalanan Lonpac

Apabila melancong di dalam atau luar negara, insurans perjalanan Lonpac menyediakan perlindungan komprehensif dan perlindungan yang meluas untuk anda dan orang tersayang. Dengan insurans perjalanan, anda boleh melakukan perjalanan dengan tenang dan mengetahui bahawa insurans perjalanan Lonpac akan membayar pampasan, membayar balik dan melindungi anda sepanjang perjalanan.

Apakah insurans perjalanan?

Insurans perjalanan adalah sejenis perlindungan yang akan melindungi anda dan keluarga anda daripada pelbagai risiko semasa melancong di Malaysia atau luar negara. Ia biasanya meliputi perbelanjaan perubatan, kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan dan kerugian lain yang mungkin ditanggung oleh pengembara semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan juga tersedia untuk perjalanan sehala, pergi dan balik dan tahunan, sama ada di dalam atau luar negara.

Mengenai Lonpac

Pada 12 Julai 1994, Lonpac Insurance Bhd (Lonpac), telah diperbadankan di Malaysia dan mempunyai 21 cawangan di Malaysia dan satu cawangan luar negara iaitu di Singapura. Bukan itu sahaja, Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC) mengesahkan semula penarafan kekuatan insurans am Lonpac pada “AA” yang mengesahkan kestabilan kewangan dan kebolehpercayaan syarikat Lonpac dalam industri insurans. Oleh itu, Lonpac juga menawarkan pelbagai produk insurans yang memenuhi keperluan pelanggan masa kini, seperti insurans peribadi (motor, perjalanan, kesihatan, kemalangan diri) dan insurans perniagaan (motor, liabiliti, marin, faedah pekerja dan banyak lagi).

Mengapa saya perlu memilih insurans perjalanan Lonpac?

Insurans perjalanan Lonpac menyediakan perlindungan yang komprehensif dan meluas dalam satu polisi, serta pelbagai faedah dan pampasan sekiranya berlaku kecederaan, hilang upaya atau kematian yang disebabkan oleh peristiwa yang mengejut, tidak disengajakan, tidak dijangka, luar biasa dan khusus semasa dalam perjalanan.

 • Bantuan Perubatan & Kecemasan 24 Jam
 • Tersedia untuk Perlindungan Perjalanan Sehala, Perlindungan Perjalanan Pergi Balik & Perlindungan Tahunan
 • Kehilangan atau Kerosakan Harta & Bagasi Peribadi
 • Kelewatan Bagasi
 • Anda boleh mendapat lebih banyak faedah di dalam satu polisi

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Lonpac untuk maklumat lanjut?

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang insurans Perjalanan Lonpac, sila hubungi mereka di 03 2262 8688 atau e-mel melalui customerservice@lonpac.com

Saya bukan warganegara Malaysia. Adakah saya boleh membeli pelan tersebut?

Insurans Perjalanan Lonpac hanya tersedia untuk rakyat Malaysia, Penduduk Tetap Malaysia, Pemegang Permit Kerja / Pas Pekerjaan, Pas Tanggungan, Pemegang Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang, atau Pemegang Pas Pelajar.

Apakah jenis produk insurans yang mereka tawarkan untuk insurans perjalanan?

Insurans perjalanan Lonpac menyediakan dua (2) jenis produk insurans perjalanan:

Travel ezSecure

 • Pelan individu
 • Pelan keluarga
 • Pelan Kumpulan

Travel Secure

 • Pelan individu
 • Pelan keluarga

Umur yang layak untuk pelan ini?

Travel ezSecure

 • Dewasa – 19 hingga 70 tahun
 • Kanak-kanak – 30 hari hingga 18 tahun

Travel Secure

 • Mesti berumur 19 tahun ke atas

Bilakah tempoh perlindungan?

 • Perjalanan Sehala (One Way Trip)
 • Tidak boleh melebihi sembilan puluh (90) hari berturut-turut dari tarikh mula perjalanan.

 • Perjalanan Balik (Return Trip)
  • Perjalanan Tunggal
  • Tidak boleh melebihi sembilan puluh (90) hari berturut-turut dari tarikh mula perjalanan.

  • Perjalanan Tahunan
  • Tidak boleh melebihi sembilan puluh (90) hari berturut-turut dari tarikh mula perjalanan untuk setiap perjalanan dan berada dalam Tempoh Insurans.

Adakah saya boleh membuat pencalonan untuk pelan ini?

Ya. Anda boleh mencalonkan orang atau wakil yang telah anda pilih untuk pelan insurans perjalanan Lonpac.

Apakah prosedur untuk membatalkan polisi saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

Anda boleh membatalkan polisi dengan memberikan notis bertulis kepada Lonpac. Walau bagaimanapun, bayaran balik premium tidak dibenarkan setelah polisi dikeluarkan.

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Anda boleh menghubungi Pusat Penggera 24-jam Bantuan Asia melalui pengendali telefon dan di negara tempat anda berada.

Apakah yang dilindungi oleh insurans perjalanan Lonpac?

Berikut ialah polisi insurans perjalanan Lonpac yang akan memberikan perlindungan berdasarkan pelan:

Travel ezSecure

 • Faedah Kemalangan Diri
 • Faedah Perubatan
 • Faedah Pemindahan dan Pemindahan Perubatan Kecemasan
 • Faedah Pembatalan Perjalanan dan lebih banyak perlindungan

Travel Secure

 • Faedah Kemalangan Diri
 • Faedah Kesulitan Perjalanan
 • Faedah Berkaitan Perubatan
 • Faedah Lain (Lebihan Kereta Sewa, Home Guard, Penjagaan Haiwan dan lain-lain)

Apakah faedah lain di bawah insurans perjalanan Lonpac?

Travel ezSecure

 • Pembatalan Perjalanan atau Penangguhan Perjalanan sehingga RM10,000
 • Kelewatan Bagasi sehingga RM1,000
 • Perbelanjaan Perubatan sehingga RM300,000
 • Perjalanan 24 Jam dan Bantuan Perubatan dan faedah lain

Travel Secure

 • Had Umur sehingga 70 Tahun
 • Bantuan Perubatan & Kecemasan 24 Jam
 • Perlindungan Perbelanjaan Perubatan sehingga RM500,000
 • Pelanjutan Automatik Tempoh Perlindungan sehingga 15 Hari kerana Kelewatan Pembawa Biasa atau Kemasukan Hospital Tanpa Premium Tambahan dan faedah lain

Apakah negara yang dilindungi

Travel ezSecure

 • Malaysia
 • Dari Malaysia Barat ke Sabah/Sarawak atau sebaliknya

 • Kawasan 1
 • Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Kemboja, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea, Australia, New Zealand, Jepun, India, Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka

 • Kawasan 2
 • Semua Negara di Luar Negara. TIDAK TERMASUK – Afghanistan, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iraq, Iran, Liberia, Sudan atau Syria

Travel Secure

 • Kawasan 1
 • Antara Sabah atau Sarawak dan Malaysia Barat atau sebaliknya

 • Kawasan 2
 • Antara Sabah atau Sarawak dan Malaysia Barat atau sebaliknya, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Kemboja, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea, Australia, New Zealand, Jepun, India, Bangladesh , Pakistan dan Sri Lanka

  • TERMASUK
  • Perjalanan Domestik dalam Malaysia jika ini adalah Pelan Tahunan

 • Kawasan 3 (Seluruh Dunia)
  • TERMASUK
  • Perjalanan Domestik dalam Malaysia jika ini adalah Pelan Tahunan

Apakah pengecualian utama di bawah polisi ini?

Polisi ini tidak melindungi kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh:

 • Peperangan, penyertaan dalam gangguan buruh yang ganas, rusuhan atau kekecohan awam atau keganasan
 • Bunuh diri atau perbuatan sengaja
 • Perbuatan jenayah atau penipuan
 • Kehamilan, bersalin, mati pucuk atau tujuan kosmetik
 • Mengembara melawan nasihat perubatan atau mengembara untuk mendapatkan rawatan perubatan

Terdapat beberapa lagi pengecualian am yang perlu anda ketahui.

Berapa premium yang perlu saya bayar untuk insurans perjalanan Lonpac?

Premium yang anda harus bayar berbeza-beza bergantung pada pelan yang anda pilih, umur, tempoh perlindungan dan destinasi.

Bolehkah saya membayar insurans perjalanan Lonpac secara ansuran?

Tidak boleh. Premium mesti dibuat dan diterima oleh Lonpac sebelum perlindungan bermula.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk insurans perjalanan Lonpac?

Untuk memfailkan tuntutan untuk Insurans Perjalanan Lonpac, anda mesti melakukan perkara berikut:

 • Anda perlu memberitahu syarikat Lonpac
 • Untuk luar negara dan memerlukan bantuan kecemasan, sila hubungi di +603-7628 3835
 • Untuk kes bukan kecemasan, maklumkan kepada pihak berkenaan sebaik sahaja anda pulang ke Malaysia di talian 03-2262 8666 atau Hubungi ejen atau broker anda
 • Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan
 • Membuat laporan polis dalam masa 24 jam di lokasi kehilangan (kecurian, pecah rumah, kerosakan berniat jahat, atau kemalangan jalan raya). Minta salinan laporan polis untuk memfailkan tuntutan
 • Sekiranya berlaku kehilangan semasa dalam jagaan syarikat penerbangan, laluan pelayaran, kereta api atau syarikat bas, maklumkan kepada mereka dan minta laporan kehilangan atau kerosakan harta benda
 • Ambil gambar (bukti) barang yang rosak dan simpan untuk pemeriksaan bagi pihak Lonpac
 • Serahkan dokumen berkaitan
 • Lengkapkan dan serahkan borang tuntutan, bersama semua dokumen sokongan yang diperlukan kepada Lonpac atau Ejen atau Broker anda

Saya rasa saya sudah bersedia untuk membeli insurans perjalanan. Jadi, cara manakah yang terbaik untuk saya membeli insurans perjalanan?

Laman web mesra pengguna kami ialah cara terbaik untuk anda membeli insurans perjalanan. Anda boleh membandingkan dan memilih polisi insurans perjalanan terbaik untuk keperluan dan mengikut bajet anda.