Insurans Perjalanan Pacific

Pacific Insurance Berhad memiliki polisi insurans perjalanan bernama “Travel Pro” yang merupakan salah satu produk terbaiknya. Perlindungan ini meliputi pampasan dan pembayaran balik sekiranya berlaku kecederaan, hilang upaya atau kematian yang disebabkan oleh kemalangan yang tidak dijangka, perbelanjaan perubatan yang ditanggung akibat kemalangan atau penyakit, dan kesukaran perjalanan dan bantuan untuk perjalanan antarabangsa dan domestik.

Mengenai The Pacific Insurance Berhad

Pacific Insurance Berhad telah diasaskan pada tahun 1950-an sebagai cawangan komersial Malaya Syarikat Insurans Belanda, yang ketika itu merupakan syarikat insurans ke-12 terbesar di dunia. Syarikat itu telah lama menulis perniagaan bukan hayat dan terkenal dengan kepakaran insurans perubatannya.

Pada tahun 1984, aktiviti tempatan telah disusun semula di bawah The Netherlands Insurance (Malaysia) Sdn Bhd, sebuah firma insurans tempatan. The Pacific Netherlands Insurance Berhad telah ditukar nama kepada The Pacific Insurance Berhad pada tahun 1994, dan The Pacific Insurance Berhad telah dinamakan semula The Pacific Insurance Berhad pada tahun 1995.

Mengapakah saya perlu memilih Travel Pro daripada The Pacific Insurance Berhad?

5 sebab yang menarik:

 • Kejujuran & Integriti
 • Profesionalisme
 • Kecemerlangan Perkhidmatan Pelanggan
 • Kerja berpasukan
 • Tadbir urus korporat

Bagaimanakah saya boleh menghubungi The Pacific untuk maklumat lanjut?

 • Tel: 03-26338999
 • Faks: 03-26338880
 • Talian Bebas Tol: 1800 88 1629
 • E-mel: customerservice@pacificinsurance.com.my
 • Laman web: https://www.pacificinsurance.com.my

Saya bukan rakyat Malaysia. Adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Jika anda bukan warganegara Malaysia, anda harus menjadi pemastautin tetap, pemegang permit kerja/pas pekerjaan atau orang yang bekerja secara sah di Malaysia.

Umur yang layak untuk pelan ini?

 • Individu
 • Dewasa 18 hingga 79 tahun

 • Keluarga
 • Terhad kepada 2 orang dewasa dan 3 kanak-kanak (antara 30 hari hingga 18 tahun atau sehingga 23 tahun dengan belajar sepenuh masa)

Bilakah tempoh perlindungan?

 • Polisi perjalanan tunggal
 • Tidak melebihi 182 hari berturut-turut

 • Polisi berbilang perjalanan tahunan
 • Tidak melebihi 90 hari berturut-turut setiap perjalanan

Jika saya memegang tiket sehala, adakah saya layak untuk membeli pelan ini?

Ya, anda layak.

Apakah prosedur untuk membatalkan perlindungan saya dan menerima bayaran balik premium yang telah dibayar?

 • Polisi perjalanan tunggal
 • Sebaik sahaja polisi atau sijil insurans dikeluarkan, tiada cara untuk mendapatkan kembali wang anda.

 • Polisi tahunan
 • Anda boleh membatalkan polisi ini dengan memberi kami notis bertulis selama 30 hari, dalam hal ini Syarikat akan mengenakan anda kadar jangka pendek standard kami.

  Syarikat boleh membatalkan insurans ini dengan memberikan notis 30 hari dan membayar balik bahagian berkadar mana-mana premium yang dibayar untuk tempoh polisi yang belum tamat.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk bantuan kecemasan atau jika saya perlu dimasukkan ke hospital semasa berada di luar negara?

Sila hubungi bantuan perjalanan ke seluruh dunia 24 Jam, 7 Hari mereka di +603-7628 3639.

Apakah yang dilindungi oleh Travel Pro?

 • Kematian Akibat Kemalangan dan Hilang Upaya Kekal
 • Perbelanjaan Perubatan dan Lain-lain
 • Faedah Kesulitan Perubatan
 • Pemindahan Perubatan Kecemasan
 • Perbelanjaan Kunjungan Ihsan
 • Perbelanjaan Penghantaran Balik
 • Pengurangan Perbelanjaan
 • Kehilangan Deposit atau Pembatalan Perjalanan
 • Kelewatan Perjalanan
 • Terlepas Berlepas
 • Salah Sambungan Perjalanan
 • Kehilangan/Kerosakan Harta Peribadi

Apakah beberapa pengecualian umum polisi?

Polisi ini tidak melindungi kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh peristiwa berikut:

 • Peperangan, Rusuhan & Kekecohan Awam
 • Bunuh diri dan kecederaan diri sendiri
 • Kelahiran Anak atau Keguguran
 • Kecacatan fizikal atau mental yang sedia ada
 • AIDS dan/atau kompleks berkaitan AIDS
 • Tindakan Keganasan
 • Negara termasuk Iran, Syria, Belarus, Cuba, Democratic of the Congo, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Zimbabwe, Korea Utara, Israel & Nigeria

Berapa banyak yang perlu saya bayar untuk Travel Pro?

Sumbangan yang anda mesti bayar berbeza-beza bergantung pada pelan, destinasi dan tempoh perlindungan yang anda pilih.

Bagaimanakah cara saya membuat tuntutan untuk Travel Pro?

Jika anda mengalami kemalangan semasa melancong ke luar negara yang berkemungkinan menyebabkan tuntutan di bawah polisi ini, sila hubungi No. SOS Bantuan Perjalanan Kecemasan +603-76283639 atau berikan mereka atau ejen insurans notis bertulis secepat mungkin selepas kemalangan itu, tetapi tidak lewat daripada 3 bulan kalendar.

Bagaimanakah polisi saya dihantar?

Polisi anda akan dihantar melalui e-mel.

Adakah terdapat sebarang caj tambahan untuk pembelian polisi ini?

 • Komisen dibayar kepada ejen insurans
 • 25% daripada Premium Kasar

 • Duti Setemy
 • RM10